Monday, August 6, 2018

Heiemo og Nykkjen

I learned this old Norwegian ballad from the singing of Kirsten Bråten Berg.Transcription and interlinear translation provided by Ingrid Rørtveit. Thank you, Ingrid!

Listen and Purchase

Heiemo kvad, det song i li
   (Heiemo sang, it sounded in hillsides)
Vakna dikko ædelige drengje
   (Wake, you noble boys/youths/lads)
Det høyrde Nykkjen på havet skrid
   (The Nix heard it, striding the seas)
For de hev sove tie for lengje
   (For you have slept silently for too long)

Heiemo kvad, det song i lund
   (Heiemo sang, it sounded in fields)
Det høyrde Nykkjen den heiding hund
   (The Nix heard it, that heathen hound)

Nykkjen han tala til styringsmand
   (The Nix spoke to the navigator)
"Du styrer mitt skip på Kristi land"
   ("You are guiding my ship to Christian land")

"Eg vil meg på Kristi land gå
   (”I want to walk the Christian land)
Den vene jomfrua vil eg få
   (That beautiful maid will I have")

Så gjenge han seg i stuga inn
   (Then he walked into the small hut)
Men hoge hatt og plomekinn
   (With a tall hat and plump cheeks)

Nykkjen han dansa og Heiemo kvad
   (The Nix, he danced and Heiemo sang)
Det gleddes alt folket i stugone var
   (This pleased all men who were in the huts)

"No må kver gange heim te seg
   ("Now each must walk to their own)
Heiemo tek eg på skipet med meg"
   (I will take Heiemo with me on the ship")

Heiemo, Heiemo, still din harm
   (Heiemo, Heiemo, calm your wrath)
Du skal få sove på Nykkjens arm
   (You will be sleeping on the Nix’ arm)

Ho stakk til Nykkjen i holamot
   (She stung the Nix in his chest)
Og odden han rand i hjarterot
   (And the blade ran to the heart’s root)

"Her ligger du Nykkjen for ravn og hund
   ("Here you lie, Nix, for raven and hound)
Enno så hev eg min kvedarlund"
   (I still have my singing field")

No comments:

Post a Comment